Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 84

   

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Виховна робота

 

Виховна робота школи

 

 

 Аналіз виховної роботи закладу за 2017-2018 н.р.

 

           Виховна робота  в  КЗШ №84  у 2017-2018  н.р. була  спрямована на формування у школярів загальнолюдських, національних, духовних цінностей, забезпечення різнобічного розвитку особистості. При цьому вирішуються завдання суспільної адаптації учнів,  розвитку індивідуальної творчої особистості, формування патріотичних почуттів, утвердження національної гідності; виховання та розвитку потреб у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів, поєднання індивідуального і колективного виховання, забезпечення системи правової освіти

З метою виконання завдань та реалізації основних принципів роботи з учнівською молоддю, виховна робота реалізується згідно з нормативно-правовою базою з цього напрямку, а саме: Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», Концепції національно – патріотичного виховання в загальноосвітніх  навчальних закладах, Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року , «Концепції виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», Програми «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом МОНУ від 31.10.2011 № 1243 та інші  нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України.

Виховна робота  була направлена на реалізацію  ІІІ етапу проблемної теми школи «Інтегрування змісту випереджаючої освіти сталого розвитку та формування особистості громадянського суспільства», здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь освітній процес, спрямована  на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя в постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі. Основною метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Педколектив школи приділяє велику увагу створенню в кожному класі сприятливого середовища і умов для розвитку і самореалізації компетентної особистості.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2017-2018 навчальному році працювало 14 класних керівників 1-9 класів, педагог–організатор, соціальний педагог,  керівник шкільного музею, керівники гуртків, заступники директора з НВР. Система виховної роботи в школі включає  в себе планування роботи учнівського самоврядування, спортивно-масової роботи, національно-патріотичного виховання, роботи з правової освіти та правового виховання, роботу з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності, план роботи по формуванню здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД, роботу з батьківською громадськістю, профорієнтаційну роботу. При плануванні роботи ураховувались такі вимоги: зв’язок з життям; різносторонність виховної роботи; доцільність вибраних форм організації; конкретні справи і раціональний розподіл їх за часом; опора на вихованців, сім’ю, громадськість. Організаційно-методичне керівництво виховною роботою виконувало методичне об’єднання класних керівників.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота в школі проводиться на належному рівні, використовуються елементи сучасних технологій виховання учнів, продовжується робота щодо проектування та моделювання виховної системи із залученням батьків, громадськості, соціальних інституцій. Педагоги розробляють власні концепції громадянського виховання, створюють нові моделі виховної діяльності, здійснюють пошук ефективних технологій виховання та оригінальних ідей. В роботі з учнями було застосовано різноманітні форми організації та способи виховання, інноваційні та традиційні технології виховання, зокрема технологія колективної творчої праці та проектна технологія.

            З метою безпеки життєдіяльності в школі були заплановані та проводилися заходи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, запобігання аваріям, пожежам і нещасним випадкам виробничого характеру, попередженням випадків побутового травматизму, профілактики отруєнь дикорослими рослинами та грибами, попередженню пожеж та загибелі людей на них в осінньо-зимовий період, безпечного використання газу в побуті, профілактики нещасних випадків при використанні піротехнічних засобів, безпечної поведінки на водних об’єктах у зимовий та літній періоди  та проведено профілактичні заходи проти грипу та інших гострих респіраторних захворювань, а також профілактики побутового травматизму.

       Протягом 2017-2018 навчального року проводилися різні форми роз’яснювальної роботи з профілактики травматизму серед дітей всіх вікових категорій з розглядом питань на батьківських зборах.

З метою активізації просвітницько-профілактичної роботи серед учасників навчально-виховного процесу протягом року було організовано та проведено:

- тижні безпеки дорожнього руху серед учасників освітнього процесу (березень,  травень, вересень, листопад);

- місячник безпеки життєдіяльності ( грудень, квітень-травень);

- місячник безпечного поводження  на  водних об’єктах у літній період (червень);

- місячник безпечного поводження  на  водних об’єктах у зимовий період (грудень);

- тиждень знань з безпеки життєдіяльності (квітень, травень, вересень, грудень);

        - Єдині виховні години з питань безпеки життєдіяльності (перед кожними канікулами та на початку занять після канікул).

 З метою широкого залучення дітей до вивчення та дотримання Правил дорожнього руху учнями школи взято участь у  Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Безпека дорожнього руху – це життя»  під гаслом «ДАІ майбутнього» серед учнів закладів освіти міста (лютий).

У школі розташовано постійно діючі інформаційні куточки з безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту  з матеріалами щодо запобігання травмування і загибелі дітей у різних ситуаціях, Правил дорожнього руху, наявні схеми руху до школи та у  зворотному напрямку.  Схеми евакуації у класах містять інформацію про місце розташування первинних засобів пожежогасіння та телефонів.

У перший день занять, а також наприкінці кожної чверті, в усіх класах проводяться інструктажі з ТБ, ПДР, правил поведінки в громадських місцях та щоденно, після закінчення останнього уроку класні керівники проводять бесіди щодо  дотримання Правил дорожнього руху під час слідування  додому.

У школі функціонує ДЮП та ДЮІР, які проводять заняття з вивчення правил безпеки, вікторини для учнів початкової школи та кожного року показують виступи агітбригад для учнів школи, вихованців дитячого садочка №93 та беруть участь у районному конкурсі. У 2018 році вихованці нашої школи вибороли ІІІ місце у районному турі конкурсу агітбригад ЮП під керівництвом вчителя образотворчого мистецтва.

У 2017-2018 навчальному році особлива увага приділялася профілактичній роботі, яка спрямована на протидію тероризму, уражень мінами та відпрацювання навичок поводження дітей у разі виникнення надзвичайної ситуації. У закладі оформлено інформаційний стенд «Увага! ТЕРОРИЗМ», проведено інструктажі з працівниками та учнями  школи щодо правил поведінки при виявлені вибухонебезпечних приладів та при виникненні  небезпечної ситуації, учнівським самоврядуванням випущено та розповсюджено пам’ятку із правилами поводження у разі небезпеки, класними керівниками щомісяця проводяться виховні заходи, вікторини, тренінги, у школі проходять евакуаційні заняття,  з метою формування у школярів стійких навичок поведінки у  надзвичайній ситуації, всі працівники школи ознайомлені з системою оповіщення «чужий»,   у  класних куточках відображено номери телефонів, за якими можна телефонувати в разі виявлення сторонніх у мікрорайоні школи.

 

Виховання особистості у КЗШ №84 спрямоване на розвиток патріотизму, формування чіткої громадянської позиції шкільної молоді та виховання почуття особистої відповідальності за рідну землю.

Значна увага приділяється вихованню у школярів пошани до Державних символів. У фойє школи, кожному класі, в кабінеті заступника директора з НВР, педагога-організатора, оформлені куточки державної символіки, в цих куточках відображено і символіку міста Кривого Рогу (бренд, слоган, герб міста). На базі шкільної бібліотеки оформлено тематичний стенд літератури, інформаційні добірки для висвітлення історії виникнення, тлумачення державних символів, використання Державного Прапора, Герба і Гімну України. У плані роботи школи,  системі позакласної виховної роботи з учнями, планах роботи класних керівників передбачені різноманітні заходи з використанням державних символів, розкриття їх змісту, традицій. Для учнів різних вікових категорій проводяться виховні години, консультації, вікторини, диспути, круглі столи, читацькі конференції про історичне та сучасне тлумачення державної і національної символіки.

 

Патріотичне виховання ґрунтується на засадах родинного виховання, на ідеях і засобах народної педагогіки, наукової педагогічної думки, що уособлюють вищі зразки виховної мудрості українського народу — любов до рідної землі, до свого народу. Тому в нашій школі взаємозв’язок з родиною, з батьківською громадськістю здійснюється постійно. Батьки беруть участь як  у класних заходах ( до різноманітних професійних свят, до Дня людей похилого віку, новорічні свята, заходи до Дня Збройних Сил України, та інших різноманітних заходах, які класні керівники проводять із своїми вихованцями), так і у загальношкільних  святах починаючи з Першого дзвоника, Олімпійського тижня, посвяти у школярі, Днях відкритих дверей, благодійних ярмарках та різних екскурсіях. 

Перший урок у початкових класах  пройшов під назвою «Моя Батьківщина – славна Україна», (1 кл.), «Моя Україно! Ти мати єдина, на всі покоління  й віки» (2 кл.),  «Нашак Батьківщина – славна Україна» (3 кл.), «Ми юні патріоти України» (4 кл.),  під час яких вчителі розповіли школярам про досягнення нашої держави, виховуючи гордість за свою державу та почуття патріотизму.

Класні керівники 5-9  класів провели Перші уроки «Україна на карті Європи», «Україна в сім`ї європейських народів», «Ми будівники молодої європейської держави», розповіли дітям про становлення України як європейської держави, досягнення українців у різних сферах, формували  почуття особистої відповідальності за долю рідної країни,  готовність зробити свій внесок для її розквіту, виховували почуття  поваги до рідної держави, до її символів, традицій, гордість за наш народ.

До проведення Першого уроку вчителі підійшли творчо  та використовували різноманітні форми та методи для реалізації поставленої мети. Була використана державна символіка України, карта  нашої держави, елементи народної творчості, широко використовувалися інтерактивні технології: музичний супровід, мультимедійні презентації, відеоролики.

З метою вшанування пам’яті масової депортації українського населення,  виховання у дітей співчуття до інших у КЗШ №84 було  проведено просвітницько-виховні заходи. Це і 20.10.17 інформ-дайджест «Операція «Захід» – злочин проти людства», і 24.10.17 коментований перегляд відеофільму  «Кривава депортація українців»

У школі проводяться заходи до:

 •  Дня захисника України та Дня українського козацтва
 • Дня визволення України від фашистських загарбників
 • Дня Гідності та Свободи
 • Дня вшанування пам’яті жертв Голодоморів
 • Дня Збройні Сили України     

Щільно перекликається із Днем збройних Сил України  Міжнародний день волонтерів, до якого частково мають відношення і учні та вчителі нашої школи, так як долучаються до різноманітних благодійних акцій.  Більшість із них  мають відношення і до Збройних сил України так як направлені на допомогу воїнам у зоні АТО.

У нашій школі проводяться волонтерські заходи:  01.12.2017 – акція «Ми не байдужі». Під час якої були поздоровлені діти з обмеженими можливостями  канцелярськими наборами та листівками виготовленими дітьми 5-7 класів під керівництвом вчителя трудового навчання Марчик О.С.; з 5 по 12 грудня  лідери учнівського самоврядування під керівництвом педагога-організатора Ніщик С.М. провели агітаційно-роз’яснювальну  акцію «Поділися добром», створили арт-запрошення до участі у акції «Територія добра», вихованцями школи систематично проводиться волонтерська діяльність щодо догляду за пам’ятним знаком льотчику-герою  С.Милашенкову та меморіальною дошкою учаснику АТО Осташевському О.С. У грудні 2017 року  проведені майстер-класи із залученням місцевих майстрів народного мистецтва. Учасниками арт-студій є учні молодшої та середньої шкільної ланки за активної допомоги членів учнівського самоврядування.

За окремими планами відзначалися такі святкові й пам'ятні дні та події:

 • 22.01.18 р. – День Соборності України;
 • 29.01.18 р. – День пам’яті героїв Крут;
 • 15.02.18 р.– День вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення радянських військ з Афганістану;
 • 20.02.18 р. – День пам’яті Героїв Небесної Сотні
 • 21.02.18 р. – Міжнародний день рідної мови;
 • 09.03.18р. – День народження Т.Шевченка
 • 26.04.18 р. – День Чорнобильської трагедії та День ЦЗ;
 • 09.05.18 р. – День пам’яті та примирення;
 • 11.05.18 р. – Міжнародний день пам’яті жертв політичних репресій
 • 18.05.18 р. – День пам’яті жертв геноциду ;
 • 19.05.18 р. – Міжнародний день вишиванки
 • 20.05.18 р. – День Європи;
 • 01.06.18 р. – День захисту дітей.

 

       Фундаментом формування у школярів сучасної національної ідентичності є виховання на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави.

Саме тому значне місце у виховному процесі  зайняли заходи, спрямовані на героїзацію воїнів АТО, на вшанування пам’яті осіб, які віддали своє життя за Україну. Протягом року класними керівниками було  організовано перегляд презентацій та відеофільмів патріотичного направлення, учнівським самоврядуванням постійно поновлюється стенд «З Україною в серці», що присвячений визвольній боротьбі на сході нашої держави та загиблим воїнам з Кривого Рогу. Членами гуртка «Яскрава палітра» представлена постійно діюча виставка малюнків «Діти України за мир» (2-7 класи, керівник гуртка «Яскрава палітра» Теслюк Г.О.).  Учні та викладачі нашої школи пберуть участь у благодійних акціях направлених на допомогу воїнам АТО. Для воїнів АТО проводяться екскурсії у шкільний музей,  їх запрошуємо на концерти, виховні заходи, діти дарують виготовлені своїми руками обереги, малюнки, плакати, вірші.

 

               Серцем нашої школи є Зразковий музей авіаційного гарнізону (керівник музею Єгорова Н.І.). На нашу думку,  екскурсія до музею – одна із найдієвіших форм патріотичного виховання. Там діти можуть безпосередньо доторкнутися до історії минулих років та відчути дух патріотизму, героїзму наших воїнів. Тому традиційно наші школярі із захопленням відвідують шкільний музей, де проводяться екскурсії, уроки мужності, класні години.

 

             Художньо-естетичне виховання учнів здійснюється під час проведення шкільних свят, конкурсів, проведення нестандартних уроків, відвідування культурних закладів міста, театру, музею, через екскурсійну діяльність у школі.

 

          У школі створені необхідні умови для творчої діяльності учнів.

Весело та цікаво пройшов захід, організований вчителем хімії Живагою О.В. «Магія осені», під час якого діти розповідали про осінь, розгадували загадки, показували фокуси, проводили різні досліди з хімії. До заходу учениці 7 класу підготували експеримент із моделлю вулкану.  За активну участь, правильні відповіді та гарний настрій учні отримали солодкі подарунки.

Незабутні враження  як у вихованців школи так і у педагогів залишив дидактичний театр «Подорож у античність» організований та проведений вчителями російської мови та літератури  Морі В.А. та історії Єгоровою Н.І. Вата Антонівна та Наталя Іванівна  вдало поєднали вчинки героїв античних міфів та легенд рідного міста. До уваги глядачів були представлені інсценування відомих міфів та легенд, національні танці Греції та України. Педагоги  вдало продемонстрували методику взаємодії із глядачами, елементи міжпредметних зв’язків та інші інтерактивні форми роботи . 

Демонструють неабиякий потенціал учні 3-А класу, які під керівництвом класного керівника Тельнової Н.В. неодноразово протягом року радували нас різними виставали лялькового театру. Особливістю цього колективу є те, що усі без винятку учні класу беруть участь у виставах. Наталя Василівна щоразу доводить нам, що не талановитих дітей не буває.

До культури українського народу долучає учнів школи і вчитель української мови та літератури Гордієнко С.А. Ось і в цьому році Світлана Анатолівна організувала виховний захід по байкам Крилова. Учні 5, 6, 8 та 9 класів  показали мініатюри за творами відомого байкаря, поєднавши їх із танцювальними та вокальними талантами учасників освітнього процесу школи.

  Стан виховної роботи та окремі питання з проблем виховання заслуховувались на педрадах, нарадах при директорі, адмінрадах.    

                  Під час виховних заходів вчителями школи використовуються різноманітні  форми роботи:

- інформаційно-масові: тематичні уроки, лекції, дискусії, вікторини, екскурсії до культурних історичних пам’яток, музеїв; здійснюється співпраця з громадськими організаціями (органами місцевого самоврядування, Радою ветеранів);

- наочні : виставки дитячої творчості, тематичні стенди, фотовиставки;

- інтегровані : учнівське самоврядування та волонтерський рух, шкільні гуртки, тижні військово-патріотичної роботи, присвячені визволенню України та Кіровоградської області від німецько-фашистських загарбників, заходи до Дня Перемоги та вшанування воїнів-інтернаціоналістів тощо;

- індивідуальні: творчі завдання (буклети, малюнки, плакати, презентації);

- діяльнісно - практичні: проекти, конкурси, олімпіади,  участь у волонтерських акціях;

- діалогові: тематичні виховні години, години відвертості, бесіди, уроки мужності, зустрічі з учасниками війни, з випускниками-військовослужбовцями тощо.

Сучасними формами роботи, які виявилися для дітей найбільш цікавими є квести, флеш-моби, різноманітні акції, бліц-інтерв’ю, майстер-класи, конференції, вікторини, спортивні змагання,  зустрічі-бесіди, диспути.

Педагогам школи  продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя школярів, урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати батьків до позакласної роботи школи. Слід ретельніше готуватися до проведення виховних годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, громадськість, урізноманітнити форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології, чітко ставити  виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.