Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 84

   

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Шкільна бібліотека

Наказ про організацію роботи бібліотеки

  Наші фонди

 

Загальний фонд бібліотеки (екз.) – 22952


з них: підручники (екз.) - 9300
художня література (екз.) - 13652

 Основні статистичні дані

 

-   книговидача за наступний рік – 18233 екз.

-   книговидача за місяць (середня) - 914 екз.

-   книговидача в читальному залі (за день) - 32 екз.

-   обслуговування читачів (за день) - 25-47 

 

  Наші читачі

 

Кількість учнів у школі - 269

З них читачів бібліотеки - 269

Працює вчителів - 48

З них читачів бібліотеки - 48

 

 Основні напрямки роботи бібліотеки:

Ø кумулятивна – формування, накопичення, систематизація, аналітико-синтетична обробка й організація збереження документальних ресурсів;

Ø сервісна – надання інформації про наявні бібліотечні ресурси, організація пошуку, видачі і прийому документів і інформації з запитів різних категорій користувачів, забезпечення доступу до віддалених джерел інформації;

Ø науково-методична – вивчення інформаційних потреб користувачів, інструктивно-методичне забезпечення діяльності, науково-дослідна робота в галузі нових інформаційних технологій, розробка навчально-методичних матеріалів з основ інформаційної культури користувачів;

Ø навчальна – організація бібліотечно-бібліографічних занять з основ інформаційної культури із різними категоріями користувачів;

Ø просвітительська – організація заходів з метою залучення учнів і співробітників навчального закладу до скарбів української і світової культури;

Ø виховна – активне сприяння процесу підготовки висококваліфікованих фахівців, гармонійному розвиткові особистості, а також вихованню почуття патріотизму на державному, регіональному й шкільному рівнях;

Ø соціальна – сприяння розвитку здатності користувачів до самоосвіти і їхньої адаптації в сучасному інформаційному суспільстві;

 

Ø координуюча – узгодження своєї діяльності з усіма підрозділами навчального закладу в сфері інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, науково-дослідній роботі, а також надання методичної допомоги в організації бібліотечно-інформаційного обслуговування в регіоні.